Skip to main content

Castelldefels passa a la fase d’excepcionalitat per sequera

Catalunya entra en una nova fase en l’abordament de la sequera. Després de les pluges de les últimes setmanes, el govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat aquest dimarts que els 202 municipis que depenen del sistema Ter-Llobregat (Castelldefels inclosa) passen de la fase d’emergència a la fase d’excepcionalitat per sequera.

Amb els embassaments superant el 25% de la seva capacitat, aquest anunci implica una rebaixa de les mesures de lluita contra la sequera i que els 6 millions de persones que viuen en aquesta zona podran usar 230 litres cada dia, en comptes dels 200 de la fase d’emergència.

A més, es mantenen les següents mesures d'estalvi:

- Resta prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d'arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora). S'admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que no suposi una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari. 

- Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d'esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.

- Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.

cuba5