Skip to main content

Tractaments fitosanitaris

tratamientos fitosanitarios

Per tal de minimitzar el risc i assegurar el control de les plagues que més afecten a l’arbrat, JARFELS té una dotació d’equips humans i materials especialitzats per combatre-les.

No només tenim cura de l’arbrat públic municipal, sinó que oferim els nostres serveis de tractaments fitosanitaris a qualsevol client privat que ens vulgui contractar.

Jarfels, S.A. està especialitzada en la realització de tractaments fitosanitaris, ja siguin preventius, correctors o curatius.

Les empreses de control de plagues que realitzin serveis utilitzant plaguicides han d'estar inscrites en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides de la Generalitat de Catalunya (ROESP), i Jarfels, S. a. ho està amb el número B-0209-S.

En Jarfels, S.A. disposem de la maquinària adequada per a dur a terme els tractaments i tots els nostres treballadors estan en disposició del corresponent Carnet Oficial d'Aplicador de productes fitosanitaris de la Generalitat de Catalunya. Tractem tot tipus de malalties i plagues dels vegetals, sempre buscant les solucions més respectuoses per al medi ambient i per a les persones, utilitzant productes biològics i productes químics autoritzats, i complint en tot moment les normes de seguretat establertes per a cada producte.

També realitzem tractaments per endoterapia, que és un mètode alternatiu als tractaments convencionals dels arbres, amb absència de nebulització de producte químic en l'arbratge, sòls i aigües, sent totalment innocu per a la salut de les persones i animals. Aquest mètode terapèutic de tractament fitosanitari de l'arbratge consisteix en la injecció del producte fitosanitari i/o abonament directament al sistema vascular de la planta.

Jarfels vetlla per un ús sostenible dels fitosanitaris i, aposta per la seva reducció utilitzant mesures alternatives. Entre les diferents alternatives realitzades podem destacar la lluita biològica on s'utilitza depredadors naturals de plagues. El conjunt d'aquestes tècniques es coneix com a gestió integrada de plagues.

Tal com hem indicat amb anterioritat, en Jarfels, S. A. tractem tot tipus de malalties i plagues vegetals, no obstant això, actualment, les més habituals són les següents: 

  • Morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus Olivier)

El morrut de les palmeres, de recent introducció en el nostre territori, produeix danys d'importància a diferents espècies de palmeres fins a arribar a produir la seva mort.

Es tracta d'un coleòpter de la família dels curculiònids, i és originari del Sud-est asiàtic i la Polinèsia, i s'ha estès de forma continuada per altres zones de clima temperat, colonitzant diferents espècies de palmeres.

A la zona mediterrània afecta principalment a la palmera canària (Phoenix canariensis) i també a la datilera (Phoenix dactylifera), la més estesa en el nostre territori. Les menys afectades són les del gènere Washingtonia. S'han de realitzar tractaments preventius i curatius, amb un calendari d'actuacions personalitzat en funció de l'estat de cada palmera.

  • Processionària del pi (Thaumetopea pityocampa Schiff.)

La processionària del pi és un lepidòpter que afecta als pins alimentant-se de les seves fulles i també a les persones i animals produint-los urticària i greus afeccions al·lèrgiques.

Aquesta espècie passa al llarg de la seva vida per 4 fases: ou, eruga, crisàlida i papallona, sent la fase de l'eruga la de major durada. És precisament en aquesta fase on tenen lloc els danys sobre les pinedes ja que les erugues s'alimenten de les fulles dels pins i poden arribar a defoliar completament un arbre; a més, a partir del tercer estadi larvari presenten uns pèls urticants que afecten persones i animals tant per contacte directe, com si estan dispersos en l'aire. El tractament consisteix en l'aplicació d'un producte insecticida sobre les fulles dels pins. Les erugues, en alimentar-se d'aquestes fulles infestades, es moren al cap d'uns dies.

Tractaments previstos:

No hi ha tractaments previstos

Notícies