Skip to main content


Assessorament als Serveis Territorials 

L’empresa municipal de jardineria disposa de personal degudament qualificat per duu a terme tasques especifiques d’assessorament tècnic.

Concretament, ens referim a la tasca d’assessorar en tots aquells projectes i obres dels que s’hagin de desprendre actuacions posteriors de manteniment del verd urbà, així com també participar en la definició del disseny i el seguiment de la qualitat de l’espai verd públic de la ciutat.