Skip to main content


Treballs de conservació i manteniment de l'arbrat públic

talas y poda

Aquest es centra principalment en la poda, restauració i sanejament de l’arbrat públic. Comprenen les tasques següents: -

 • Reg de l’arbrat
 • Tractaments fitosanitaris
 • Adobats
 • Poda
 • Actuacions de seguretat i urgència
 • Plantació de nou arbrat

Jarfels, S.A està especialitzada en treballs de poda en altura, i compta amb un equip de treball expert i altament qualificat. També realitzem poda amb cistella i qualsevol tipus de tala, incloent les de les palmeres afectades per el “morrut”.

Fem tot tipus de podes d'arbres, arbustos i tanques, sent les més habituals les següents:

 • Poda de formació
 • Poda de formació del tronc
 • Poda de formació de l'estructura
 • Poda de refaldo
 • Poda de formació de seguretat per a xarxes aèries de serveis
 • Podes en arbres adults
 • Poda de neteja o sanejament
 • Poda de seguretat
 • Poda d'aclarit
 • Poda de reducció de copa
 • Poda de restauració i reformació
 • Poda de brocada
 • Podas arquitecturitzadas
 • Poda geomètrica
 • Poda al capdavant de gat
 • Podes específiques
 • Poda de coníferes
 • Poda d'arbres de flor
 • Podes segons situacions
 • Poda d'arbratge viari
 • Poda d'arbratge en zones enjardinades

Comptem també amb la maquinària i les eines necessàries perquè les tales i la poda puguin ser fetes amb la màxima qualitat i eficiència possibles.

Jarfels, S.A. una vegada finalitzada la poda o la tala, s'encarrega també de la recollida de restes vegetals.