Skip to main content


Reparació i manteniment del mobiliari urbà i jocs infantils

Inclou les tasques i treballs de manteniment de diferents elements instal·lats a la via pública com ara:

  • Bancs
  • Fonts
  • Rètols informatius
  • Papereres metàl·liques
  • Jocs infantils
  • Elements de fusta
  • Tancaments forestals
  • Altres elements de la via pública (quadres de llum,etc,...).