Skip to main content

Castelldefels, en fase d'emergència 1 per sequera

Catalunya està patint la pitjor sequera des que es van començar a recollir dades, ara fa poc més d’un segle. Els embassaments de les conques internes es troben per sota del 16% de la seva capacitat, i no es preveuen pluges a mitjà termini.

Amb aquest panorama, el govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat donar llum verda a la fase d’emergència 1 per al sistema Ter-Llobregat, del qual beuen les àrees de Barcelona (Castelldefels inclosa) i de Girona. Es tracta del territori on es concentra la major part de la població de Catalunya.

Les restriccions que entren en vigor inclouen mesures com:

  • Limitació a 200 litres de consum d’aigua per habitant i dia (10 litres menys del que es permetia durant la preemergència) per usos domèstics, urbans, municipals i comercials
  • Prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Malgrat això, hi ha excepcions, com el reompliment parcial (amb aigua en quantitats indispensables) per garantir la qualitat sanitària, si disposen de sistemes de recirculació d’aigua, de les piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat (i apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat) i de les piscines descobertes que s’utilitzen durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada (a canvi, estan obligades a tancar les dutxes)
  • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars (públics o particulars). Es pot utilitzar aigua regenerada o freàtica (les excepcions són els casos d’accident, incendi, etc)
  • Es prohibeix l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes (públics i privats), amb l’excepció del reg per la supervivència d’arbrat i jardins botànics públics (amb aigua regenerada o freàtica). El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació i utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible
  • El reg dels camps esportius de gespa per a la pràctica de l’esport federat es fa amb aigua regenerada o freàtica, utilitzant mesures d’estalvis addicionals equivalents a l’aigua utilitzada (tancament de dutxes, etc). El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació i utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible
  • Prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua
  • Prohibida la utilització de les dutxes i les instal·lacions per a la neteja dels peus a les platges
  • Prohibida la realització d’actes lúdics (públics i privats) que comporten la utilització d’aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les festes de l’escuma, els jocs d’aigua i actes similars

 Poden consultar tots els detalls de les mesures i la seva aplicació al següent ENLLAÇ (Portal de la sequera de la Generalitat)

Pla d’Emergència Municipal en situació de sequera (PEMS)

Recordem que l’Ajuntament de Castelldefels va aprovar inicialment en el ple ordinari del mes de gener (dia 26) el Pla d’Emergència Municipal en situación de sequera de Castelldefels (PEMS).

Seguint el PEMS i per tal d’allargar al màxim els recursos hídrics disponibles, són d’aplicació a Castelldefels limitacions i restriccions als usos que s’abasteixen de la xarxa d’aigua potable en l’àmbit urbà.