Skip to main content

En curs promoció interna

Bases específiques reguladores per a la dotació de 2 places màxim d'oficial de 1a manteniment de mobiliari urbà mitjançant promoció interna d'aquelles persones de diferent categoria que formin part de la plantilla fixa de Jarfels.

Bases específiques reguladores per a la dotació de 7 places màxim d'oficial de 1ª de jardiner/a