Skip to main content

Decretat l'estat d'Excepcionalitat, utilitzem AIGUA NO POTABLE

Catalunya entra en una nova fase en l'abordament de la greu sequera que estem patint.
Això implica que es passa a la fase d'excepcionalitat a 224 municipis catalans, depenents de l'aqüífer del Fluvià Muga i del sistema Ter-Llobregat, Castelldefels inclosa.

En total, afecten a poblacions de 15 comarques i prop de 6 milions d'habitants. El paquet de mesures aprovades per la Generalitat de Catalunya davant d'aquest nou escenari entra en vigor després de ser publicat oficialment al DOGC.

Les mesures inclouen: Reducció de la dotació d'aigua mitjana a 230 litres per habitant i dia.

Aquest cabal inclou activitats econòmiques i comercials.

Reg de zones verdes públiques i privades
Prohibició del reg de zones verdes públiques i privades (s'aplica el reg de supervivència, és a dir, per mantenir l'arbrat viu amb la quantitat mínima indispensable. Es farà gota a gota o amb regadores. De 20 a 8h)

Prohibició de neteja dels carrers amb aigua potable (excepte si la neteja es fa a causa d'un accident o incendi, per risc sanitari o a la seguretat viària)

Fonts ornamentals
Queda prohibit omplir de forma total o parcial les fonts ornamentals, llacs artificials o altres elements d'ús estètic de l'aigua (excepte llacs artificials que incloguin vida aqüàtica, on es permet el mínim d'aigua imprescindible per poder mantenir-la).

6 aigua neta i sanejament 11 ciutats i comunitats sostenibles 12 consum i prodiccio responsables 13 accio climatica 15 vida terrestre