Skip to main content

Realitzat el tractament biològic per combatre el pugó dels arbres del municipi

L'equip de Jarfels, amb l'objectiu de conservar i mantenir l'arbrat del municipi, ha realitzat un tractament biològic per al control de plagues a 200 arbres de l’espècie Hibiscus syriacus i 500 de l'espècie Jacaranda del municipi.En el cas dels Hibiscus syriacus, el tractament consisteix en penjar de les branques unes petites caixes amb insectes depredadors, Aphidius colemani, vespes paràsites inofensives per a les persones, que actuen com insecticides naturals. Pel que fa a la Jacaranda, en pengen de les branques unes petites caixes amb Adalia bipunctata, conegudes popularment com "marietes".
El control biològic consisteix en fer la solta dels insectes i, un cop surten, s'alimenten del pugó, i regulen la plaga. Aquests tipus de tractaments naturals, no són tan ràpids com els que es realitzen amb insecticides, però són molt més respectuosos amb l'entorn i eviten utilitzar productes fitosanitaris químics que poden contaminar el medi ambient i reduir la biodiversitat.