Skip to main content

Actuació municipal contra la plaga d'escarabat comú dels brots del pi al barri de La Pineda

tomicusv3 foto fitxa Gene

Jarfels, l'empresa municipal responsable de jardineria de Castelldefels, ha detectat que nombrosos pins del barri de la Pineda s'han vist atacats per l'insecte Tomicus destruens, escarabat comú dels brots del pi.
Es tracta d’una plaga molt invasora que s'instal·la en aquells arbres més debilitats, l’insecte s'alimenta de la sàvia fins al punt que l'arbre s'asseca i mor.
A causa de la dificultat d’eliminar aquesta plaga amb productes fitosanitaris, cal portar a terme una bona gestió forestal per impedir-ne la proliferació.
Per evitar que els arbres es debilitin, els tècnics aconsellen realitzar podes de manteniment en lloc de portar a terme podes dràstiques. Tanmateix, cal evitar la compactació del terreny (provocada per possibles obres o per la circulació de maquinària i vehicles pesants) i que els arbres tinguin estrès hídric per culpa de la manca d’aigua o per períodes de sequera.

En els pròxims dies, es talaran els pins públics que s'hagin infectat per evitar-ne la proliferació de la plaga.
Es pot detectar si hi ha Tomicus, si es veuen volcans de resina en el tronc i en les branques principals, tal com s'il·lustra a les fotografies. Habitualment aquest símptoma també es detecta després que la copa prengui de sobte un color groguenc. En cas de dubte, s’aconsella demanar assessorament tècnic a professionals.
Què ha de fer-se a les propietats privades?
S‘ha de demanar el corresponent permís de tala a l’Ajuntament de Castelldefels.

Per obtenir més informació: 

Telèfon: 93 665 11 50
Tràmit al web municipal