Skip to main content

Continua la campanya de plantació d'arbres nous a Castelldefels

La Junta de Govern Local va aprovar el passat mes de desembre tota una sèrie d'actuacions de millora dels espais verds de la ciutat que inclouen la plantació d'un total de 407 arbres nous.
A la campanya d'hivern es van plantar 216 i a la campanya de primavera 150 més, la resta es plantaran més endavant.
El passat mes de desembre, la Junta de Govern Local va donar llum verda a l'execució d'actuacions de millora en els espais verds de Castelldefels, mitjançant actuacions de plantació d'arbrat viari en els barris i espais verds de la ciutat amb una dotació econòmica de 142.700 euros.
Aquestes actuacions es van iniciar amb la plantació de 216 arbres durant la campanya de plantació d'hivern, i tenen per objectiu la renovació d'arbrat que ha estat malmès, la reposició d'exemplars que han estat afectats pels temporals i la plantació d'arbres en zones de jocs infantils per dotar-los de més zones d'ombreig. A la campanya de primavera, en la que ens trobem, es preveu la plantació de 150 exemplars més. La resta d'arbres s'aniran plantant més endavant.

Més ombra a les zones de jocs infantils
Aquest mes de març l'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'empresa municipal responsable de jardineria, Jarfels S.A., inicia la campanya de plantació de primavera, en la que es preveu la plantació d'arbres nous en 35 de les 61 àrees de joc infantils per ombrejar les zones d'estada dels infants, necessari per la protecció dels més petits de les altes temperatures i l'alta insolació. Es plantaran en varis indrets del municipi com ara: plaça del Bosc, Parc de la Bòbila, Parc de Tallinaires, Parc de la Corredora, Can Bou nou, Plaça Barcelona, Parc de Lluminetes, de les Dunes, entre d'altres, i en les Escoles Edumar, Garigot, Els Pins i Margalló.

Reposició d'arbres

Per altra banda, es plantaran arbres nous en aquells escocells buits a causa d'accidents, o per malalties dels mateixos arbres o altres, i també en arbres abatuts principalment pel temporal Glòria, tant en via pública com en espais verds. Amb la campanya de plantació de primavera es preveu la plantació de 150 arbres de diferents espècies: oliveres, pi pinyoner, garrofers, moreres, arbres de l'amor, fals pebrer, tamarius, entre d'altres, amb l'objectiu d'aplicar els criteris de sostenibilitat i biodiversitat per aconseguir un espai verd urbà més natural a tot el municipi de Castelldefels. Fotos de l'acte de plantació en què han participat l'alcaldessa de la ciutat, Maria Miranda, acompanyada per la regidora de Gestió d'Espais verds i naturals, Clara Quirante.